Sleekplan Logo
we run on Sleekplan

Please add TheAnimal.Farm

https://theanimal.farm/ Theres over 250M TVL. wuld be great to add it to WalletNow to track our portfolios. thanks!